Home Ohlasy Ohlasy 2011 Tečka za kulturním létem

Tečka za kulturním létem

Ve středu 28. září, v den sv. Václava, proběhl ve zdejším kostele sv. Jiří závěrečný koncert letošního 15. ročníku Chřibského kulturního léta. Ve spolupráci se sponzory jej uspořádalo Sdružení Tadeáše Haenkeho a město Chřibská. Koncert důstojně zakončil letošní další úspěšnou kulturní sezónu.

Jako první se návštěvníkům představil Pražský žesťový soubor, vedený Janem Votavou, a v prostorách kostela se rozezněly fanfáry a chorály starších i novodobých autorů, hrané na dechové nástroje - trubky, pozouny a lesní roh.  Velmi zajímavě a nezvykle znělo v tomto podání slavné Largo z Dvořákovy Symfonie č. 9 e moll. 

Po vystoupení pražských hudebníků následovala stěžejní část koncertu, v níž zazněla  Koncertní svatováclavská mše v podání  Komorního souboru hudebníků Šluknovska,  Vilémovského chrámového sboru a sólistů  Heleny Krausové (soprán) a Patrika Englera (varhany), vše pod vedením sbormistryně Markéty Englerové. Autorem tohoto krásného díla je varnsdorfský hudebník a skladatel Igor Heinz, který  byl po zásluze odměněn dlouhotrvajícím potleskem. Úvodní a závěrečné slovo pronesl starosta města Jan Machač.

Po  zakončení koncertu, který se konal za podpory Ústeckého kraje, OPS České Švýcarsko a Studia Slamow Praha, se návštěvníci odebrali do parčíku u náměstí, kde byl na počest Tadeáše Haenkeho, jehož 250. výročí narození letos vzpomínáme,  slavnostně vysazen platan.

Chřibské kulturní léto skončilo, nikoliv však kulturní aktivity, o kterých bude veřejnost včas informována. Nad dalším konáním koncertů v kostele ale visí otazník.

Fotografie z obou slavnostních akcí najdete v naší fotogalerii

Franta Sajdl