Home Ohlasy Ohlasy 2011 Oslava kulatého výročí

Oslava kulatého výročí

Jak jsme oslavovali

O třetí adventní sobotě, která připadla na 10. prosinec 2011, se ve společenském sále Radnice sešli členové Sdružení Tadeáše Haenkeho, aby zde oslavili výročí narození člověka, jehož jméno sdružení nese. K oslavě byl pádný důvod: Tadeáš Haenke se narodil 6. prosince 1761 v Chřibské, tedy právě před 250 lety. Sál, jehož přebudování z bývalého kina bylo nedávno dokončeno, přivítal spolu s členy sdružení také jejich přátele, příznivce a další hosty.  Nutno poznamenat, že nový splečenský sál,  přilehlé prostory a bezbariérový přístup všichni velmi ocenili a nezbývá než doufat, že přispěje k povznesení kulturního a společenského života v Chřibské.

Ale k vlastní oslavě: Po úvodních proslovech starosty města Jana Machače a předsedkyně Sdružení Tadeáše Haenkeho Heleny Krausové nastoupila na pódium dámská kapela Melody Strings z Rumburku s pásmem slavných a nestárnoucích melodií. V přestávce hudební produkce, která navodila příjemnou a přátelskou atmosféru, se ujal slova jeden z milých hostů, kterým byla  Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.  Pohovořila o tom, jak postupně poznávala osobnost Tadeáše Haenkeho, ke kterému zakrátko pocítila úctu a obdiv. Připomněla jeho dětství, mládí, studentská léta a jeho činnost a zásluhy pro českou vědu předtím, než odcestoval se španělskou badatelskou výpravou na druhý konec zeměkoule, do Jižní Ameriky. Do rodné Chřibské ani do Čech se už nevrátil a až do své záhadami opředené smrti v roce1816 pokračoval v Jižní Americe ve své všestranné a prospěšné činnosti, kvůli které tam na něho dodnes s úctou vzpomínají.

Protože žádná narozeninová oslava se neobejde bez dortu, nechyběl ani zde. 250 svíček by se na něj nevešlo, tak byly nahrazeny sladkou dvěstěpadesátkou. Každý, kdo ochutnal, si jej pochvaloval - byl dílem členky STH Jany Bouškové. Další část večera vyplnil známý hudebník Chrudoš Chromec se sólisty a rozproudila se společenská zábava s tancem. Večer zpestřila ukázky taneční gymnastiky, všichni si společně zazpívali vánoční koledy a bouři smíchu vyvolala ukázka travesty show, v níž se bubeník od Melody Strings převtělil v bubenici. Asi mu bylo, jakožto jedinému muži v dámské kapele, úzko. Byl to příjemně prožitý večer a je škoda, že nepřišlo více místních občanů.

Fotografie z akce najdete ve Fotogalerii.

František Sajdl