Home Ohlasy Ohlédnutí za Chřibským kulturním létem 2012

Ohlédnutí za Chřibským kulturním létem 2012

IMG 6910XVI. ročník Chřibského kulturního léta skončil a považuje za téměř symbolické, že jej završil právě Slavnostní Svatováclavský koncert – koncert u příležitosti oslavy svatého Václava, patrona české země. Občanské sdružení Tadeáše Haenkeho je společenstvím dobrovolníků, kterým záleží na pěstování trvalých hodnot, udržování tradic a podpoře zdravého patriotismu v každém z nás. V rámci našeho klíčového projektu – tradičního kulturního festivalu CHKL – jsme v letošním roce uspořádali pět koncertů vážné hudby v kostele sv. Jiří, dvě besedy ve zrekonstruovaném sále Radnice, dvě výstavy v Novém Domě na náměstí a výlet na Grabštejn.

Obsahové přípravě a organizaci programů se věnujeme celoročně, letos jsme se navíc rozhodli připojit k veřejné sbírce města Chřibská na zhotovení sochy sv. Jiří a nad rámec CHKL jsme uspořádali Podzimní Hubertský koncert s mezinárodní účastí.

Hlavním partnerem našeho sdružení je město Chřibská, v souvislosti s konkrétními projekty jsme dále spolupracovali s naším partnerským Sdružením rodáků, se Základní školou Tadeáše Haenkeho ve Chřibské, s Muzeem Tadeáše Haenkeho ve Chřibské, s Občanským sdružením pod Studencem a s Farním úřadem římskokatolické církve v Krásné Lípě.

O rozsahu a celoročním programu festivalu, jehož těžiště má v současné době již pevnou strukturu, informujeme s předstihem vydáním speciální přílohy Chřibského zpravodaje. Samozřejmostí jsou plakáty a pozvánky před každou akcí, stejně jako pravidelné články ve Zpravodaji. Dalším důležitým nástrojem pro komunikaci jsou naše webové stránky, kde kromě jiného naleznete obsáhlé fotogalerie z jednotlivých akcí, a to včetně fotografií F. Sajdla. O naší činnosti informují také severočeská média.

Realizace programů se opírá především o činnost našich členů, dobrovolníků a přátel sdružení, která je zcela dobrovolná, tedy bez jakýchkoli nároků na odměnu. Symbolickým zdrojem financí jsou členské příspěvky, máme finanční podporu z rozpočtu města Chřibská, našeho významného partnera a na základě vysokého hodnocení činnosti STH jsme obdrželi grant od Ústeckého kraje. Z těchto prostředků pokrýváme symbolické honoráře umělců, cestovní výlohy a nezbytné režijní a materiální náklady. Veškeré grafické práce, stejně jako vedení a správu webových stránek nám plně sponzorsky zajišťuje Studio Slamow Praha.

Na závěr roku, v období příprav na další ročník, chci opravdu vřele poděkovat všem, kteří pro sdružení soustavně pracují, kteří podpořili nebo se aktivně zasloužili o zdařilý průběh Chřibského kulturního léta 2012. Děkuji nejen všem spolutvůrcům projektu, ale i našemu četnému publiku z širokého regionu. Děkujeme za projevy uznání a příznivé ohlasy.


Za pořadatele

Mgr. Jana Krausová, místopředsedkyně sdružení