Otevřený dopis/stížnost

Otevřený dopis/stížnost Mgr. Jany Krausové, předsedkyně Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s., starostovi města Česká Kamenice ve věci realizace a průběhu policejní akce po ukončení slavnostní mše svaté v kapli Narození Panny Marie na závěr Mariánské pouti, v neděli dne 12. 9. 2010.

 

Starosta města Česká Kamenice

Ing. Miroslav Weis

 

Věc: stížnost

 

Varnsdorf 13. září 2010

 Vážený pane starosto,

 podávám stížnost na realizaci a průběh policejní akce po ukončení slavnostní mše svaté v kapli Narození Panny Marie na závěr Mariánské pouti, v neděli dne 12. 9. 2010.

Jak bylo předem řádně oznámeno, v neděli 12. září se v kapli Narození Panny Marie pod hlavičkou Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s. konalo koncertní vystoupení členů komorního sdružení hudebníků Šluknovského výběžku ve spolupráci s pražskou sopranistkou Helenou Krausovou. Hudební vystoupení probíhalo v rámci již několikaleté spolupráce našeho sdružení s Občanským sdružením pod Studencem. Zdůrazňuji, že vzhledem ke společným zájmům – kulturní povznesení našeho unikátního regionu a renovace místního kulturního dědictví – je mi velkou ctí s tímto sdružením spolupracovat. Přijali jsme s potěšením pozvání paní předsedkyně Jitky Tůmové a pana děkana Jordána Červeného podílet se s naším hudebním programem na oslavné poutní pobožnosti. Hudebníci i zpěvačka vystoupili bez nároku na honorář, režijní výlohy uhradilo Sdružení T. Haenkeho.

Procesí věřících na svátek Narození Panny Marie se konají na celém světě. Nádherná kaple v České Kamenici dává všechny předpoklady k velkolepým oslavám a budování sounáležitosti a postavení našeho národa v Evropě. Příležitost, jakou v dnešní době nemůže žádný zodpovědný starosta promarnit. Předem se dalo počítat s velkou účastí občanů na této mši svaté. Dovoluji si poznamenat, že mnoho návštěvníků přišlo hlavně na náš koncert. Pominu-li dopravní situaci v ranních hodinách, kdy v ulicích České Kamenice byly uzávěry a nikde nebyl jediný policista, který by informoval, jak se dostat ke kapli (vezli jsme těžké nástroje, pulty, noty atd.). Město jsme dvakrát objeli, abychom se dostali k cíli. Nemohu ovšem přejít skutečnost, že město nezajistilo byť výjimečně volný příjezd a parkování v prostoru kolem kostela. To mělo být samozřejmou součástí komfortu pro občany, komfortu, který nic nestojí. Zdravým rozumem pak nelze pochopit, že po ukončení nádherné pobožnosti, kdy nálada byla poklidná a povznášející, zcela mírumilovná a vstřícně evropská, byla pod kostelem již nachystaná početná skupina policistů, kteří odjíždějící účastníky pokutovali a kontrolovali, jak nějaká podezřelá individua. Měli snad za úkol světu ukázat, že si své mzdy zaslouží? S noblesou sobě vlastní žádal pan děkan P. Jordán Červený za podpory dalších občanů velitele policistů o pochopení při takto mimořádné události. Lidská hloupost však slavila vítězství – v rámci „silniční kontroly“ všem byly zkontrolovány doklady a zaplatili jsme pokutu 100,- Kč s ponaučením, že příště to může být i několik tisíc.

To vše za nechápajícího přihlížení desítek občanů místních i zahraničních, těch, kteří ještě debatovali před kostelem i dalších kolemjdoucích. Policejní akce jak se patří. Díky nemístné byrokracii a lidské nízkosti utrpělo město Česká Kamenice nevídanou mezinárodní ostudu. Přestože my jsme se stali obětí toho, že dobré skutky musí být po zásluze potrestány, především nám bylo stydno za ony strážníky, kteří „konali svou povinnost“. Bylo nám trapně a se svými dojmy z této vrcholně absurdní situace se rozhodně tajit nebudeme. Strážníci řádně zablokovali úzkou ulici, důsledně vybírali pokuty a odvolávali se na předpisy. Samozřejmě nikdo nesnižuje jejich význam, nicméně s ohledem na celou situaci měl na řadu spíše než pokutový bloček a pokárání hříšníků přijít selský rozum. Nemyslíte, pane starosto? Stačilo by tak málo. Kdyby se jediný ozbrojenec s úsměvem a beze slova postavil na správné místo a řídil odjezd vozidel od kostela. A mohl přitom hrozit ukazováčkem. Volební hlasy by se Vám jen hrnuly!

Vážený pane starosto,

ti hoši z městské, ale i státní policie by měli vědět, že zdvořilé leč nekompromisní uniformy vyvolávají i po desetiletích neblahé pocity. Používat selský rozum není ani pro uniformu žádná hanba. Nejsou to proklamace mocných, ale poctivé úsilí nás dobrovolníků, nevládních neziskových organizací, zástupců občanské společnosti, jež tvoří skutečnou demokracii, boří jazykové a historické bariéry a buduje tak velice potřebnou pospolitost občanů. Je mi jedno za jakou stranu tentokrát opět kandidujete, ale nepřezírejte naše úsilí a vězte, že desítky těch značně pohoršených z ulice pod kostelem, kde jste slavnostní a kulturní okamžik prožil osobně také Vy, pane starosto, jsou Vaši ztracení voliči.

 

S pozdravem                                               

 

Mgr. Jana Krausová, předsedkyně

Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s.