Home Ohlasy Archiv Ohlasy 2008 STH navštívilo Bayreuth

STH navštívilo Bayreuth

Sdružení Tadeáše Haenkeho na Bayreuthském velikonočním festivalu 

Chřibské prožil část svého mládí Christoph Willibald Gluck (1717-1787), významný hudební skladatel, zakladatel nového pojetí operní tvorby (ve sporu s tehdejšími italskými skladateli). Z jeho pojetí vycházeli např. W. A. Mozart, Richard Wagner i náš Bedřich Smetana a mnozí další.

 

Sdružení Tadeáše Haenkeho si našeho krajana Ch. W. Glucka připomnělo v sobotu 29. března návštěvou představení jeho opery Ifigenie na Tauridě, uvedeného v rámci Bayreuthského velikonočního festivalu v Markrabské opeře, nejkrásnější zachovalé barokní operní budově v Evropě. Provedení opery, nádherná Gluckova hudba a celodřevěný interiér s bohatou barokní dekorací a  výbornou akustikou v nás zanechaly nezapomenutelný dojem.

Zájezdu jsme využili i k prohlídce tohoto příjemného města a jeho blízkého okolí. Toto dříve poklidné městečko v lùně pohoří Smrčiny (Fichtelgebierge) západně od Chebu se stalo slavným v 18. století díky Vilemíně, manželce markraběte braniborského a bayreuthského. Vilemína, dcera pruského krále chtěla Bayreuth, sídelní město markrabství, přetvořit po vzoru Postupimi. To ona nechala postavit budovu opery, nový zámek v Bayreuthu, přestavěla a rozšířila druhou rezidenci markraběte v blízkosti Bayreuthu - zámek Ermitáž i jeho park a iniciovala výstavbu a úpravy v mnoha obcích a zámcích v oblasti.

Město i budova opery zaujaly hudební skladatele Ference Liszta a jeho zetě Richarda Wagnera natolik, že se zde natrvalo usadili a jsou zde i pohřbeni. R. Wagner zde dal postavit podle svých plánù Festspielhaus, koncertní budovu s dokonalou akustikou. Wagnerem založená tradice každoročních festivalù věnovaných zejména jeho hudbě se zde od otevření Festspielhausu v r. 1876 nepřetržitě zachovává.

Zájezdu se zúčastnilo a zmíněné památky navštívilo 24  členù a přátel Sdružení z ÈR i Německa.