Home Ohlasy Archiv Ohlasy 2008 Zasadili jsme chřibskou národní lípu

Zasadili jsme chřibskou národní lípu

Již okřídlené úsloví „ve Chřibské se jeden nezastaví“ platilo dvojnásob v sobotu 25. října. 

Dopoledne patřilo druhému kolu senátních voleb. V podvečer se pak v kostele sv. Jiří  konal slavnostní koncert k 90. výročí ukončení I. Světové války a vzniku Československé republiky. Tento koncert  byl zároveò závěrečným koncertem XII. ročníku Chřibského kulturního léta a návštěvnost byla tradičně vysoká i přesto, že letní teploty vystřídal sychravý chlad.  Na koncertu účinkovali vynikající umělci členové Pražského žesového souboru, s nimi vystoupila sopranistka Helena Krausová.

Průvodním slovem provázel Jan Porteš.

Po ukončení koncertu následovala slavnost sázení pamětního stromu v parku za Novým domem. Na začátku aktu zazněly opět v podání Pražského žesového souboru fanfáry ze Smetanovy Libuše. Starosta města Josef Navrátil hovořil o významu a dopadech oslavovaných výročí, krátké pozdravné projevy přednesly  předsedkyně občanských sdružení Studený a Lipnice a Sdružení Tadeáše Haenkeho.

Symbolického sázení se ujal starosta Josef Navrátil, pak se připojili další občané. V parku se sešli nejen návštěvníci koncertu a občané ze Chřibské,  ale přidalo se i přes nepříznivé počasí mnoho dalších návštěvníkù z okolí včetně zástupcù zahraničních členù našeho sdružení. V radostné atmosféře přáli všichni chřibské národní lípě hodně zdraví a dlouhý život. Povznášející tóny písně „Kde domov můj“ na závěr vyvolaly slzy dojetí u mnoha z přítomných. Sobotu 25. října 2008 jsme prožili nejen oficiálními oslavami dějinných mezníkù našeho státu, ale prožili jsme krásný den v přátelské pospolité atmosféře, den plný bohatých  zážitkù a dojmù, den na který si budeme rádi vzpomínat.  

Jana Krausová