Vánoční koncert ve Chřibské

009 V sobotu 29. prosince 2012 se v kostele sv. Jiří ve Chřibské uskutečnil vánoční koncert, který se stal vskutku velkolepým vyvrcholením kulturního i společenského života ve Chřibské v roce 2012.

Již samotné uvítání bylo sváteční, pořadatelé – Sdružení Tadeáše Haenkeho a město Chřibská – pro všechny příchozí připravili symbolické vánoční pohoštění, podávala se vánočka a horký čaj nebo svařené víno. Ostatně jednalo se o první vánoční koncert ve více než 16leté historii působení Sdružení Tadeáše Haenkeho ve Chřibské, ale snad dokonce v historii města Chřibská vůbec, takže punc jedinečnosti byl více než na místě. Poprvé zde totiž zaznělo kompletní provedení „České mše vánoční“ Jana Jakuba Ryby, a to rovnou v podání téměř osmdesáti účinkujících!

Pod taktovkou Markéty Englerové hrál jako již tradičně Komorní orchestr hudebníků Šluknovska, kteří s nasazením doprovázeli početný pěvecký sbor složený z Vilémovského chrámového sboru a smíšeného sboru z Mikulášovic, oba složené nejen z českých, ale též zahraničích zpěváků z příhraničních obcí.

Tentokrát se vystoupení odehrávalo z kůru. Proč? Na tuto častou otázku je snadná odpověď – nepostradatelnou součástí, ba dokonce oporou Rybovy „České mše vánoční“, jsou varhany. A ty byly dalším unikátem této produkce, neboť příležitostí uslyšet zvuk historických varhan v kostele sv. Jiří ve Chřibské v celé své kráse a bohatosti, je vskutku pramálo. Vzhledem k technickému stavu a stáří nástroje se sice občas vloudily drobné chybičky, ale s nimi si zkušený varhaník Patrik Engler hravě poradil a s nadhledem sobě vlastním se postaral o honosný doprovod všech umělců.

A co by to bylo za vánoční koncert bez tradičních českých koled? O dojemný závěr, nyní již od oltáře, se postaraly děti ze Základní školy Tadeáše Haenkeho ve Chřibské – zazpívaly pod vedením paní učitelky Ireny Sojkové a samozřejmě za doprovodu orchestru i sboru. Na rozloučenou nechyběl společný zpěv koledy „Narodil se Kristus Pán“, včetně aktivního přispění všech přítomných, mnozí symbolicky zapálili svíčky… Atmosféra to byla skutečně neopakovatelná a rozloučení s končícím rokem více než důstojné… Ostatně přesvědčit se můžete ve fotogalerii.
2 krátké videoukázky ZDE

Helena Krausová