JARNÍ KONCERT

CHŘIBSKÉ  KULTURNÍ  LÉTO 2010

Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s., ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkehoa  Město Chřibská Vás zvou na JARNÍ  KONCERTv sobotu 15. května v 16,00 hodin v kostele sv. Jiří.

  

  

CHŘIBSKÉ  KULTURNÍ  LÉTO – XIV. ročník JARNÍ  KONCERT otvírá studánky 

 

V první části se představí s uměleckým programem na téma „Otvírání studánek“ učitelé a žáci z naší  Základní a mateřské  školy Tadeáše Haenkeho. Pod vedením a ve spolupráci s učiteli představí žáci výsledky své práce v pěveckém, hudebním a tanečním oboru. S upřímnou radostí dáváme v rámci tohoto koncertu  příležitost  učitelùm naší školy ukázat kolik společného úsilí a nadšení je třeba věnovat na nastudování veřejného vystoupení dětí. Za pochopení a pracovní nasazení všem pedagogùm i vedení naší školy, jakož i za spolupráci rodičù upřímně děkujeme.
 

Ve druhé části programu vystoupí již v hudebním světě známý komorní soubor 

GUITAR ARTE TRIO
(profesionální hudebníci  Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys, Stanislav Prokeš).

Uměleckým vedoucím souboru je Jindřich Kaulfers.  Soubor byl založen v roce  1992 a věnuje se především interpretaci  renesanční a barokní hudby a hudby období klasicismu.  GUITAR ARTE TRIO již koncertovalo na mnoha českých a zahraničních  pódiích.

Tento komorní soubor má již své zvučné jméno a tomu odpovídá i jeho velice bohatý a rozmanitý repertoár. Vedle starých mistrù hraje s velkým úspěchem i skladby autorù 20. století, blízké jsou mu i jazzové skladby a unikátní irská hudba. Zvláštní postavení v  široké  koncertní nabídce zaujímá také hudba Latinské Ameriky.

Jana Krausová