SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT CHKL

přijměte naše upřímné pozvání na SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT XIV. ROČNÍKU CHŘIBSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA. Koncert se koná v sobotu 3. července od 18.30 hodin v kostele sv. Jiří a jako již tradičně jej pořádá město Chřibská a Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s.

Letošní program bude věnován skladbám barokních hudebníků Šluknovského výběžku, kteří velikostí svého díla rozhodně patří k předním evropským skladatelům své doby. Vůči těmto osobnostem, jako k našim někdejším spoluobčanům, máme značný dluh. Jejich významná práce, která by měla schopnost povznést věhlas našeho kraje, nebyla nikdy oceněna. Je naopak nespravelivě opomíjena. Mnoho vzácného notového materiálu leží dosud neobjeveno v zaprášených  skříních zdejších kostelů. Dramatický běh dějinných událostí v tomto kraji ani současná hektická doba nepřeje práci archivářů a badatelů. I proto se každoročně snažíme přinést zahajovacím koncertem něco nového.

Letos představíme skladby  zdejších nadaných  rodáků jakými byli Johann Christoph Kridel (1672 – 1733 Rumburk), František Antonín Ernst (1745 Jiřetín p. J. – 1805 Gotha), Joseph Schubert (1757 Varnsdorf – 1837 Dresden).

Johann Christoph Kridel působil jako regenschori v kostele sv. Bartoloměje v Rumburku, součástí jeho rozsáhlého skladatelského díla pro zdejší farnost byl i soubor chrámových árií pro soprán a orchestr, z nichž několik z nich uslyšíte. Spartaci a úpravu barokního materiálu provedl Igor Heinz.

Joseph Schubert po studiích v Praze a krátkém působení v místních kostelích odešel do Drážďan, kde patřil k vysoce uznávaným osobnostem společenského života. Na svůj kraj nezapomněl a po rozsáhlém požáru ve Varnsdorfu v roce 1828, při němž byl vážně poškozen i centrální kostel Petra a Pavla, přispěl velkou částkou na rekonstrukci varhan. Na koncertu zazní jeho Chrámová Sinfonia in DIS a část jeho Symfonie in C, kterou objevil v Drážďanech v Saském královském archivu badatel H. G. Ottenburg. V roce1984  bylo toto dílo uveřejněno v nakladatelství Garland Publishing New York

František Antonín Ernst se po studiích v Praze věnoval koncertní činnosti jako houslista. Jeho domovem se stalo město Gotha, kde se usadil, věnoval se skladbě a působil jako dirigent knížecího orchestru. Z jeho rozsáhlého díla zazní jeden z jeho houslových koncertů.

Pro zajímavost je třeba zmínit, že orchestr používá notové pulty, které jsou replikami pultů z 18. století a pocházejí z místních kostelů.

Vážení a milí občané, milovníci hudby, těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásné chřibské léto!

 

Za Sdružení Tadeáše Haenkeho, Mgr. Jana Krausová, předsedkyně