SKLENĚNÁ HARMONIKA SE VRACÍ DO CHŘIBSKÉ

Na přelomu 18. a 19. století patřila mezi populární koncertní nástroje skleněná harmonika, pro níž skládal hudbu i W. A. Mozart. Jedná se o historický hudební nástroj sestávající ze souboru různě naladěných skleněných pohárů či trubek, jež se rozezvučují hmatem. Dnes je tento nástroj, který má unikátní zvuk připomínající hru navlhčenými prsty na skleničky naplněné vodou, téměř zapomenut. Jedním z mála profesionálních hudebníků, který skleněnou harmoniku dokáže nejen rozeznít, ale především sestavit, je pan Sascha Reckert, zakladatel a umělecký vedoucí souboru Sinfonia di vetro z německého Saska.

Pravým vynálezcem a prvním konstruktérem skleněné harmoniky byl americký státník, vynálezce hromosvodu Benjamin Franklin. On také mu dal název „harmonika“. Prvními instrumentalistkami, které tento nástroj proslavily, byly Marianne Daviesová a nevidomá Marianne Kirchgessnerová.

Nástroj se ve své době stal velkou raritou a psaly o něm všechny noviny. Zprávy se donesly až do Chřibské k truhláři Franzi Ferdinandu Pohlovi, nar. 1748, který ihned projevil velký zájem o nový nástroj a rozhodl se spojit své řemeslnické dovednosti s vrcholným chřibským sklářským uměním. Na vlastní oči nástroj nikdy neviděl, ale rozhodl se postavit nástroj vlastní. Nedal se odradit řadou neúspěšných provedení a nakonec zkonstruoval funkční nástroje, které nejen vystavoval na veletrhu v Lipsku, Drážďanech, Praze i Vídni, ale také s úspěchem prodával. Pohlovi potomci pokračovali v jistém směru v otcově řemesle a byli i vynikajícími hudebníky. Velké popularity v hudebním světě se dočkal Karl Ferdinand Pohl, nar. 1784, jež se věnoval hře na skleněnou harmoniku a jako slavný virtuóz pořádal koncerty po celé Evropě.

Tento koncert je tak pro naše město velkou událostí, kdy kostel sv. Jiří rozezní skleněná harmonika, která se zde, ve Chřibské, v domě čp. 185, před dvěma stoletími zrodila.

Helena Krausová