Pozvánka na valnou hromadu

prosím všechny členy Sdružení, aby se dostavili na Valnou hromadu v sobotu 30. 10. 2010 od 10 hodin v penzionu Na rozcestí. Prosím o Vaše připomínky a návrhy předem. Důležitým bodem programu je dle našich stanov volba předsedy, místopředsedů, zástupce zahraničních členů a hospodáře.  Připravte si prosím Vaše návrhy!

 Program:

 • Zhodnocení uplynulého období
 • Finanční situace, sponzoring, příspěvky
 • Volby funkcionářů STH
 • Rámcový plán pro budoucí období
 • Rozdělení úkolů
 • Informace z radnice
 • Muzeum
 • Návrhy, oznámení
 • Různé
 • Malé občerstvení

 
VH musí být nejen usnášení schopná a je nezbytné, aby všichni byli stejnou měrou informováni a aby se na dění STH aktivně podíleli. Upřímně zváni jsou i přátelé a příznivci STH.
 
Po sedmi letech v čele sdružení jsem se rozhodla odstoupit z funkce předsedkyně. Z funkce místopředsedkyně odstupuje i Božena Michálková.  Správní rada STH to bere na vědomí a předkládá nové návrhy:

Předsedkyně – Helena Krausová
1. místopředseda – Josef Navrátil
2. místopředseda – Jana Krausová
Hospodářka – Irena Portešová
Zástupce zahr. členů – Hans Juergen Rochelt

Navržení kandidáti s návrhem souhlasí.

Dále prosím členy na internetu, aby informovali i ty přátele, kteří nejsou napojeni na počítač. Pošlu jim informace a pozvánky poštou, ale moc prosím o spolupráci. 

 
 Vřelé díky, přeji pevné zdraví, vše dobré, dobrou náladu a těším se moc na VásEINLADUNG zur Hauptversammlung der Thaddäus Haenke-Gesellschaft – am Samstag dem 15. November um 10 Uhr in der Pension „Na Rozcestí“ in Dolní Chřibská

Die Hauptversammlung der THG findet am 30. Oktober 2010 um 10 Uhr in der Pension Na Rozcestí statt. Alle THG-Mitglieder, als auch Freunde unserer Gesellschaft, sind auf herzlichst eingeladen. Auf dem Programm steht die Wahl der Funktionäre, Programm für 2011 und weiteres. Ich bitte euch um  Vorschläge und Ideen.

Programm:

 •  Programmablauf 2008
 • Finanzen, Sponsoring, Mitgliedsbeiträge
 • Wahlen der Funktionäre der THG
 • Rahmenpläne für 2009
 • Aufgaben
 • Auskünfte aus Rathaus
 • Museum
 • Vorschläge, Informationen
 • Diverses
 • Kleiner Imbiß


 
Nach sieben Jahren in der Funktion der Vorsitzenden habe ich dem Rat meine Resignation eingereicht. Auf ihre Funktion resigniert auch Božena Michálková. Die Resignationen wurden akzeptiert.

Neue Kandidatliste:
Vorsitzende – Helena Krausová
1. stellvertretender Vorsitz. – Josef Navratil
2. stelvertret. Vorsitz. – Jana Krausová
Wirtschaftsführerin – Irena Portešová
Vertreter der Auslandsmitglieder – Hans Juergen Rochet
 
Die Kandidaten haben die Kandidatur akzeptiert. 
 
Ich bitte alle E-Mail –Besitzer meine Hinweise und Informationen weiter zu vermitteln. 
 
Ich wünsche Euch Alles Gute, die beste Gesundheit  und freue mich auf Euch

Jana Krausová