Home Pozvánky Archiv 2007 Koncert Petera Parsche

Koncert Petera Parsche

Srdečně zveme na další koncert Chřibského kulturního léta.  Plakát ke stažení ve formátu PDF, (170 kB)

Plakát

Tento koncert bezesporu patří k vrcholům programu 11. ročníku festivalu Chřibské kulturní léto, který pořádá město Chřibská ve spolupráci se Sdružením Tadeáše Haenkeho.

Opět v kostele sv. Jiří vystoupí společně se svými hosty –  Peterem Hansem Parschem a Helenou Krausovou – pan Peter Parsch, přední sólista Národního divadla v Mannheimu a rodák z České Kamenice, který je nejen pravidelným hostem našich hudebních slavností, ale především přítelem, pilným chalupářem a též významným podporovatelem města Chřibská a mnohých aktivit, které se zde pořádají.

I na tomto koncertě zazní známé melodie z dílny českých a světových autorů v podání mistra, který svým uměním těší posluchače po celém světě.

Proto si velmi vážíme jeho přízně a jsme šťastní, že se s ním opět setkáváme prostorách našeho krásného kostela sv. Jiří, který skýtá jeho zvučnému barytonu tu pravou atmosféru.

 

Zvláštní poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti, který již druhým rokem podporuje aktivity občanského sdružení Tadeáše Haenkeho a bez jehož pomoci by program Chřibského kulturního léta zdaleka nemohl dosahovat stávajícího rozsahu.   

 

POSLÁNÍ FONDU BUDOUCNOSTI 

Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997.

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí.

 

Fond budoucnosti obdržel na financování svých úkolů od obou vlád celkem 84.886.389 EUR (165 milionů DM), které jsou jako příjmy Fondu poskytovány po dobu prvních čtyř let jeho existence. Podle usnesení správní rady ze dne 3.12. 1998 bude Fond existovat 10 let, během nichž mají být účelně využity jeho peněžní prostředky.

 

Z prostředků Fondu budoucnosti je jako jeden z nejdůležitějších projektů financováno Česko-německé diskusní fórum, jehož Rada má od začátku roku 2005 jednoho předsedu a 10 členů z každé strany. Na ročních konferencí se diskutují témata, která jsou relevantní pro českou i německou stranu.

 Jako partnerská organizace Spolkové nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ je Fond budoucnosti pověřen zpracováním žádostí a výplatami v souvislostí s  odškodněním nucené práce a jiných forem nacistického bezpráví. Tuto agendu má na starosti zvláštní pobočka – Kancelář pro oběti nacismu.

www.fondbudoucnosti.cz