Vizitka

Peter Parsch Dlouholetý sólista opery Národního divadla v Mannheimu, SRN, host mnoha evropských i zámořských operních domù. Rodák z Èeské Kamenice. Jeho široký repertoár zahrnuje operu, operetu, muzikál, písòovou tvorbu církevní i lidovou. Spolupracuje s několika rozhlasovými i televizními společnostmi. Nastudoval řadu rolí. K předním z nich patří postava Germonta z opery La Traviata, Marquis Posa z opery Don Carlos, dále Figaro z opery Figarova svatba, Trombonok z opery Cesta do Remeše, Kníže Jeleckij z opery Piková dáma, zpívá hlavní postavy v řadě Wagnerových oper. Zazpíval si i prof. Higginse v My fair Lady a postavu Feri Bacsi v Èardášové princezně.

V současné době studuje postavu Stárka z Janáčkovy opery Její pastorkyòa, která bude v příští sezóně uvedena v českém originále na scéně Národního divadla v Mannheimu. Vedle nastudování role samotné spolupracuje se sólisty jako překladatel textu a jazykový poradce.

Na projektu Chřibské kulturní léto má Peter Parsch nesmírné zásluhy. V letošním jedenáctém ročníku vystoupí již po deváté. Systematicky spolupracuje se sopranistkou Helenou Krausovou a tenoristou Peterem Hansem Parschem.

Peter Parsch Je významným mecenášem i aktivním organizátorem. Do Chřibské přivedl řadu vynikajících umělcù. K nezapomenutelným patří vystoupení basisty Mihaila Mihaylova.

Pěvecké, muzikantské i herecké umění Petera Parsche každoročně patří k vrcholùm Chřibského kulturního léta.

Jana Krausová