Home Pozvánky Archiv 2008 Pochlubte se svými zvířátky

Pochlubte se svými zvířátky

Sdružuje chovatele koček čistokrevných i domácích. Tato organizace sdružuje i mladé chovatele zabývající se chovem jakéhokoliv druhu zvířat a umožòuje jim m.j. zúčastnit se každý rok letního či zimního chovatelského tábora a Celostátní soutěže chovatelské dovednosti mládeže, která má navíc mezinárodní nadstavbu s možností reprezentovat naši republiku mezi mladými chovateli na Slovensku. Organizace je letos pověřena zajištěním Celostátního kola jubilejního 40. ročníku této soutěže, které proběhne v měsíci srpnu v Jiřetíně pod Jedlovou pod záštitou starosty obce, senátora Josefa Zosera.

Organizace umožòuje svým členùm aktivně chovat čistokrevné kočky rùzných plemen, zúčastòovat se mezinárodních výstav koček v tuzemsku i v zahraničí a na jaře plánuje uskutečnit autobusový zájezd na jednu takovou výstavu do Ústí nad Labem v neděli 25. května. Protože kapacita autobusu umožòuje účast i dalším zájemcùm, kteří nejsou našimi členy, dáváme touto cestou v předstihu možnost naplánovat si zajímavý jarní výlet.

V závěru léta či počátkem podzimu plánuje naše organizace uskutečnit propagační výstavu zvířat. Proto oslovujeme touto cestou všechny zájemce, především děti a mládež, kteří se chtějí pochlubit svými doma chovanými zvířaty jakéhokoliv druhu, aby se již nyní přihlásili. Podle rozsahu zájmu zabezpečíme prostory a zájemce o aktivní účast na výstavě budeme včas o podrobnostech informovat.

Zájem o členství v organizaci, či účast na pořádaných akcích mùžete sdělit elektronickou poštou na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky na číslo 602 682 600.

Vlastimil Jura, předseda organizace