Pozvánka

Valná hromada STH, o.s. se koná 15. listopadu 2008 v 10 hodin v penzionu Na Křižovatce, u pana Bartoše.

Program: 

Zhodnocení uplynulého období
Finanční situace, hospodaření
Rámcový plán pro budoucí období
Rozdělení úkolù
Informace z radnice
Návrhy, oznámení
Rùzné 

Malé občerstvení 

 

Účast členù sdružení povinná, upřímně zveme všechny přátele a příznivce sdružení!

Sponzorské dary a členské příspěvky zasílejte laskavě na: č.ú.: 172 879 541, kód banky: 0300

Za STH, o.s. Jana Krausová
předsedkyně