Home Pozvánky Archiv 2008 Slavnostní kocert

Slavnostní kocertMěsto Chřibská a Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s.  pořádají slavnostní koncert k 90. výročí ukončení I. světové války, vzniku Èeskoslovenské republiky a na pamě válečným obětem. 
 

Koncert se koná v sobotu 25. října 2008 v kostele sv. Jiří ve Chřibské.  

Na koncertu vystoupí renomované hudební těleso PRAŽSKÝ ŽESOVÝ SOUBOR  ve složení

Jan Votava – tenorový trombon
František Bílek – trubka
Arnold Kinkal – trubka
Jiří Lisý – lesní roh
Karel Kučera – basový trombon

Uměleckým vedoucím souboru je Jan Votava. 

 Pražský žesový soubor vznikl v roce 1979. Hned v prvním roce své existence získal první cenu v celostátní soutěži Duškova Bertramka. V letech 1980 a 1981 vystupoval na světovém festivalu mládeže v německém Bayreuthu. V roce 1982 získal soubor 3. cenu a cenu nejlepšího zahraničního účastníka na mezinárodní soutěži žesových souborù v Maïarsku.

 

V roce 1990 pak 2. cenu na světové soutěži „Preis der Europa-Stadt Passau“ v Německu. Pražský žesový soubor vystupuje na prestižních festivalech „Festival Internationale di Ottoni“ v Itálii (1995), 1. světový festival žesových nástrojù v Magdeburku (1997), „Summer Band Festival“ v Jižní Koreji (2000, 2002, 2004, 2008).


V roce 2005 reprezentoval Pražský žesový soubor Èeskou republiku na světové výstavě EXPO 2005 v japonském Aichi. V roce 2006 podnikl koncertní turné po Jižní Korei, kde mimo sólových koncertù vystoupil s chlapeckým sborem „Halla Boys´ Choir“ z jihokorejského ostrova Jeju v rámci prezentace nového společného CD natočeného v Praze.

 

Mimoto pětice hudebníkù koncertuje v řadě zemí Evropy, z nichž nejčastěji navštěvuje Německo, Itálii, Rakousko, Maïarsko, Nizozemí a Belgii. Na svém kontě má rovněž několik CD, mezi nimiž najdeme nahrávky s varhaníkem A. Bártou, orchestrem Virtuosi di Praga či dva tituly s vánoční tématikou, natočené s německými pěveckými sbory. Èlenové souboru, jehož repertoár zahrnuje široké spektrum žánrù od renesanční hudby až po jazz či hity z oblasti popu, jsou všichni absolventy AMU a zároveò předními hráči našich významných orchestrù. 

Více na: http://www.pbe.cz/

                                                                                     

Za pořadatele:

                                                                                       

Josef Navrátil, starosta  a Zdeněk Kraus