Home Pozvánky Archiv 2009 Jarní koncert

Jarní koncert

 

Na programu Jarního koncertu, který uvedeme 23. května  v kostele sv. Jiří zazní REQUIEM F- moll. Autorem díla je Thaddeus Palme. Koncert provede Vilémovský chrámový sbor s hostujícími zpěváky ze Sebnitz a Neustadtu s orchestrem hudebníkù  ze Šluknovského výběžku. Přepis pùvodní partitury Igor Heinz.

Nastudování řídí MUDr. Markéta Englerová

 

Thaddeus Adalbert Gottfried Palme se narodil 23. dubna 1765 v Krásné Lípě v rodině m칝ana a běliče Gottfrieda Palmeho a Elisabethy, rozené May, jako nejstarší z dvanácti sourozencù.

Ve čtrnácti letech zahájil v Praze studia filosofie. Studium ukončil v roce 1784 jako „Magister Mathesis“.

Na přání města byl  3. srpna 1785 jmenován a vznešenou biskupskou konsistoří litoměřickou potvrzen prvním učitelem hraběte Franze Ulricha Kinského. Konzistoř ho povýšila  6. října 1806 do funkce vrchního inspektora v kamenickém biskupském vikariátu.

T. A. G. Palme se oženil s Marií Annou Kronraff ze Znojma na Moravě. Z tohoto manželství se narodily čtyři dcery. Třetí v pořadí, Karoline,  se provdala za Franze Bendela. Syn Franz z tohoto manželství (narozen 1833 v Krásné Lípě) se stal známým klavírním virtuózem, skladatelem a žákem Franze Liszta.

Palme vedle své činnosti učitelské zkomponoval dlouhou řadu skladeb, především duchovní hudbu a hudbu ke slavnostním příležitostem jako např. Zpěv nevěstin pro svatbu hraběnky  Wilhelminy Kinské v roce 1825.

Requiem zkomponoval v roce 1810.

Thaddeus PALME zemřel 12. srpna 1836 v Krásné Lípě a byl posmrtně vyznamenána své zásluhy „malou zlatou čestnou medailí se stužkou“. 


Thaddeus Adalbert Gottfried Palme wurde am 23. Apríl 1765 in Schönlinde  als Sohn des bûrgerlichen Hausbesitzers und Bleichers Gottfried Palme und der Maria Elizabeth geb. May als ältester von zwölf Geschwistern geboren.  Im Alter von 14 Jahren begann er in Prag sein Studium der Philosophie und beendete diesel im Jahre 1784 als „Magister Mathesis“. 

Auf Wunsch der Marktgemeinde Schönlinde wurde er am 3. August 1785 von seiner Durchlaut dem Fûrst Franz Ulrich Kinsky zum ersten Lehrer ernannt und von dem Hochwûrdigen Bischöflichen Konsistorium zu Leitmeritz als solcher bestätigt. Dasselbe erhob ihn auf Grund seiner Verdienste fûr das Schulwesen  und seine musikalischen Tätigkeiten am 6. Oktober 1806 zum „Musterlehrer“ (oberster Schulaufseher) im Kamnitzer bischöflichen Vikariatsbezirk. 

Am 3. Mai 1789 verehelichte er sich mit Maria Anna Kronraff aus Znaym in Mähren. Aus dieser Ehe gingen vier Töchter hervor. Die dritte Tochter, Karoline, war verheiratet mit Franz Bendel. Der Sohn Franz aus dieser Ehe (geb. 1833 in Schönlinde)  ist ein bekannter Klaviervirtuose, Komponist, und Schûler von Franz Liszt.

Neben seiner Tätigkeit als Lehrer komponierte er eine große Anzahl von Werken, vor allem Kirchenmusik, und Musik fûr  festliche Anlässe wie z. B. den „Brautgesang“ anlässlich der  Hochzeit  von Fûrstin Wilhelmine KINSKY im Jahre 1825.

Das Requiem komponierte er um 1810.

Thaddeus  Palme starb am 12. August 1836 in Schönlinde und wurde posthum von seiner k.k. Majestät fûr  seine Verdienste mit der „kleinen goldenen Civil- Ehrenmedaille mit dem Bande“ ausgezeichnet. 

Thorgunt PALME