Home Pozvánky Archiv 2012 Dozvuky bitvy u Kolína

Dozvuky bitvy u Kolína

bitva DOZVUKY BITVY U KOLÍNA ROKU 1775 V SEVERNÍCH ČECHÁCH (20. - 21. 7. 2012)

Letos v červenci uplyne již 255 let od krvavého rakousko-pruského střetnutí, k němuž došlo v prostoru mezi Českou Kamenicí a Chřibskou roku 1757 v průběhu sedmileté války.

Program akce 

Občanské sdružení pod Studencem chce tyto události znovu připomenout pietní akcí, spojenou s rekonstrukcí bitvy. Stejně jako před pěti lety plánujeme dne 20. 7. 2012 v podvečer v České Kamenici slavnostní Čepobití a následující den 21. 7. 2012 uctění památky padlých vojáků s položením květin u ošetřených Lehmannových pomníčků nad Studeným a požehnáním nově zbudovaného zastavení sv. Michaela z roku 1759, které na své náklady nechaly krásně opravit LESY ČR, s. p.

Rekonstrukci bitvy přislíbilo opět provést o. s. Regiment Wied 1762, které se specializuje na převádění bojů sedmileté války a jako odborný garant celou akci zastřeší. Průběh akce by měl být přibližně shodný jako v roce 2007.

Předběžný program akce je již uvedený na http://www.bitvapodstudencem.cz/

johnova_kaple O PROJEKTU…

V roce 2007 uplynulo 250 let od krvavého rakousko-pruského střetnutí, k němuž došlo v průběhu sedmileté války v roce 1757 v prostoru mezi Českou Kamenicí a Chřibskou. Bitva byla nejvýznamnější vojenskou akcí v historii území Lužických hor i Českého Švýcarska. Těla padlých vojáků z obou znepřátelených stran byla pohřbena do hromadných hrobů u České Kamenice v prostoru Křížového Buku a obce Studený.

Při příležitosti tohoto výročí vznikla myšlenka uctít padlé vojáky a uspořádat prezentaci střetnutí rakouských a pruských vojsk pod Studencem na Českokamenicku. Přiblížit divákům (účastníkům) historické události ukázkami života vojska v táboře a seznámit veřejnost s událostmi a děním v průběhu rakousko-pruských bojů v prostoru Českokamenicka po prohrané bitvě u Kolína z roku 1757, seznámit je s vlivem těchto skutečností na další utváření dějin Habsburské monarchie a s ovlivněním dalšího uspořádání Evropy.

I když byla celá akce v létě 2007 připravena v relativně krátkém čase, výsledek byl ohromující a to především pro diváky, kterých přišlo několikanásobně víc, než se očekávalo (cca 1500). Letos, v roce 2012, jsme se rozhodli divácky přitažlivou rekonstrukci bitev zopakovat. Vzpomínková akce bude určena široké veřejnosti bez věkového omezení, s důrazem na mládež a studenty mikroregionu Českokamenicka a okresu Děčín, příznivce a obdivovatele vojenské historie a tradic, turisty a návštěvníky Děčínska, Lužických hor a Českého Švýcarska; v neposlední řadě přinese informace místnímu obyvatelstvu této části severních Čech v prostoru Ústeckého kraje. Na realizaci projektu se mají podílet nejenom členové sdružení, skupiny historického vojenství z Čech i zahraničí pod odborným vedením Regiment Wied 1762. Natočené dvojjazyčné výukové DVD z celé akce za použití outdoor situačních kamer a mobilní techniky bude následně předáno pro potřeby interaktivní výuky v základních a středních školách na Děčínsku v Ústeckém kraji. Do budoucnosti by se měla opakovaná pietní vzpomínka na probíhající boje a padlé vojáky v roce 1757, pořádaná po pěti letech, stát místní tradicí.

http://www.bitvapodstudencem.cz/