Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada Sdružení Tadeáše Haenkeho se koná v sobotu 30. března 2013 v 10 hodin v Novém domě na náměstí ve Chřibské.

Program:

 • Závěrečná zpráva za rok 2012
 • Finanční situace, sponzoring, příspěvky
 • Návrh programu 2013 – XVII. ročník CHKL
 • Projekty STH
 • Muzeum 
 • Rozdělení úkolů
 • Informace z radnice
 • Návrhy, oznámení
 • Různé
 • Malé občerstvení

EINLADUNG zur Hauptversammlung der Thaddäus Haenke-Gesellschaft – am Samstag dem 30. März 2013 um 10 Uhr in Nový dům am Marktplatz in Chřibská.

Programm:

 • Abschlußbericht 2012
 • Finanzen, Sponsoring, Mitgliedsbeiträge
 • Vorschlag Rahmenprogramm 2013
 • Projekte THG
 • Museum 
 • Aufgaben
 • Auskünfte aus Rathaus
 • Vorschläge, Informationen
 • Diverses
 • Kleiner Imbiß