České stopy u pramenů Amazonky

zveme vás v sobotu 8. června v 15,30 hod. do zasedací místnosti Městského úřadu Chřibská, kde se uskuteční setkání s významným českým přírodovědcem Prof. RNDr. Bohumírem Janským, CSc. 

Odvážný tým Prof. Janského dosáhl světového úspěchu  a zanechal nevyhladitelné české stopy u pramene Amazonky ………. 

PRAMENY AMAZONKY

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Bohumír Janský se studiem pramenů Amazonky zabývá od roku 1990, kdy působil jako vysokoškolský učitel na dvou peruánských univerzitách – Universidad Nacional Mayor de San Marcos v Limě a Universidad Nacional San Antonio Abad ve městě Cuzco. Během svého působení se seznámil s významným peruánským geografem Prof. Dr. Carlosem Peñaherrerou – ten pomáhal se shromažďováním materiálů z předchozích výprav, které ve 20. století hledaly prameny Amazonky.

Po jejich pečlivé analýze připravil B. Janský první expedici do Peru v r. 1995, během níž navštívil se skupinou studentů poprvé provincii Cailloma v horské oblasti Jižních Peruánských And. Teprve po dalších čtyřech letech proběhla expedice „Hatun Mayu 1999“ (v překladu z kečujštiny „Velká řeka“), při níž byla pomocí geodetických metod změřena řeka Carhuasanta a označena za hlavní pramen Amazonky. Vzhledem k pochybnostem, které se tehdy objevily v zahraničním tisku (Itálie), byla zorganizována česko-peruánská expedice „Hatun Mayu 2000“, při níž byly změřeny délky a plochy povodí dalších tří horských řek v pramenné oblasti Amazonky.

Na základě výsledků obou předchozích expedic bylo konstatováno, že Amazonka nemá jediný pramen, ale jedná se o pramennou oblast na severním úpatí pohoří Cordillera de Chile, kde pramení čtyři horské řeky – Carhuasanta, Apacheta, Ccaccansa a Sillanque a po soutoku vytvářejí řeku Lloqueta. Kromě detailní hydrografické mapy s přesnou lokalizací pramenů vytvořil tým prof. Janského první podrobnou mapu geologickou, geomorfologickou a pedologickou.

Byly vydány knihy „K pramenům Amazonky“ (české vydání) a „Los Orígenes del

Amazonas“ (španělské vydání).