Dům T. Haenkeho Cochabamba

Dopis pana Chr. Neumann - Redlin z Cochabamby o domě, kde žil T.  Haenke.

Milá paní Krausová,

děkuji Vám mnohokrát za pozvánku na Valnou hromadu Sdružení Tadeáše Haenkeho ve Chřibské. Bohužel se nemohu zúčastnit, protože bydlím i nadále ve městě Cochabamba, kde také Tadeáš Haenke žil po řadu let.

Mám radost, že jsme po tolika letech opět v kontaktu. Pokud si vzpomenete, poslal jsem Vám kdysi článek o životě Tadeáše Haenkeho, který vyšel v v roce 2003 v měsíčníku Německé kulturní společnosti / Monatsblatt der Deutschen Kulturgemeinschaft/ v La Paz, v Bolivii.


V příloze Vám posílám foto domu, v němž Tadeáš Haenke v Cochabambě žil. Fotografii jsem pořídil asi před rokem a  ukazuje v jak špatném stavu se dům nachází. Je třeba počítat s tím, že bude v každém okamžiku stržen, neboť stavebních parcel v centru města je nedostatek a jsou velmi drahé. Bylo by samozřejmě žádoucí, aby vedení města dům vykoupilo a zrekonstruovalo, aby zde zůstal zachován jako svědek historie města Cochabamba i pro další generace. V domě by mohlo být umístěno malé muzeum nebo galerie. Bohužel musím říct, že na odpovědných místech v našem městě není o zachování domu žádný zájem a iniciativa obyvatelstva vychází naprázdno. 


Přeji Vám mnoho úspěchů, zdravím Valnou hromadu a věřím, že i nadále budete  aktivně pracovat pro Sdružení Tadeáše Haenkeho.

Srdečně zdravím

Chr. Neumann- Redlin

Cochabamba, Bolivia