Home Sdružení Archiv 2008 Valná hromada 2008

Valná hromada 2008

Zápis z valné hromady Sdružení Tadeáše Haenkeho  ze dne 15.11.2008

 


Přítomni: Viz presenční listina

 
 1. Jednání zahájila a dále řídila předsedkyně sdružení Mgr.Jana Krausová
  • Zrekapitulovala a zhodnotila  sezonu 2008, která bude v zásadě zakončena martinským posvícením 16.11.2008. Poděkovala za účast na přípravě a realizaci jednotlivých  akcí členùm i přátelùm STH, poděkovala sponzorùm a všem, kteří jsou činnosti a úspěšnému prùběhu akcí STH nápomocni.
  • Tlumočila rozhodnutí stálých  sponzorù pana J.Slámy a K.Bobra nadále sponzorovat akce STH i v r. 2009
  • Zmínila součinnost a spolupráci se sdružením Studený-Lipnice i stav rekonstrukce rozhledny na Studeném.
  • Informovala o plánech pro příští sezónu Chřibského kulturního léta. Předpokládaná  forma realizace je shodná s rokem 2008. Tento postup valná hromada schválila
 2. Pan starosta J.Navrátil rovněž poděkoval členùm sdružení za vydařené akce roku 2008 a dobrou spolupráci s městem. Starosta vyjádřil všestrannou podporu města pro realizaci XIII.  ročníku CHKL 2009. Starosta souhlasí s výrobou dřevěné turistické známky s emblémem Tadeáše Haenkeho. Výrobu zajistí  STH – p.Řezáč 
 3. Ing. I. Portešová informovala o finančním hospodaření Sdružení v prùběhu roku, o stavu finančních   prostředkù, k dispozici bylo k nahlédnutí účetnictví roku 2008.
 4. Pan Rochelt  vyjádřil poděkování za úspěšné společné akce, kterých se zúčastnili rodáci a přátelé z Německa. Oznámil založení partnerského Spolku TH  v Budyšíně. Do příštích let předpokládá vzájemnou spolupráci a spoluúčast na vybraných akcích.
 5. Pan Z. Kraus informoval o přípravě koncertù pro „Chřibské kulturní léto“ 2009. 
 6. Proběhla volba předsedy, místopředsedù a dalších funkcí STH – jednohlasně bylo schváleno stávající složení vedení STH.     
  Předseda: Mgr. Jana Krausová,
  místopředsedové: Josef Navrátil,     MUDr. Božena Michálková,
  hospodářka ing. Irena Portešová,
  zástupce zahraničních  členù     Dipl. Ing. Jürgen Rochelt;
 7. Valná hromada souhlasí a pověřuje předsedkyni předložením žádostí o granty a finanční podpory pro realizaci XIII. ročníku CHKL  v roce 2009.
 8. Rùzné:Byl diskutován návrh na stanovení minimálního vstupného na koncerty v  kostele sv.Jiří ve výši 50 Kč  i zvýšení členských příspěvkù. 
  Byli schváleni noví členové sdružení  J.Hrabalová, I. Suchá –Veidenthalerová,  H. Moravcová    Chřibská 15.11.2008

                                                                

  Zapsala: V.Kohoutková                                                                                              

  Schválila: J.Krausová