Home Sdružení Archiv 2009 Zápis z Valné hromady

Zápis z Valné hromady

Zápis z valné hromady Sdružení Tadeáše Haenkeho ze dne 30. 10. 2010

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

1)    Předsedkyně STH Mgr. Jana Krausová uvítala a pozdravila přítomné a dále vedla jednání:    

-          zrekapitulovala a zhodnotila akce STH realizované v r. 2010

-          poděkovala MÚ Chřibská a všem sponzorům STH, členům a přátelům sdružení, kteří se podílejí na zdárném průběhu akcí

-          podala informaci o předložených žádostech o granty (Euroregion Labe a Krajský úřad) – dosud v řešení

-          informovala o  připravovaném programu akcí pro rok 2011 – VH vyjádřila souhlas s konáním CHKL 2011, XV. ročník a s předloženým návrhem programu

-          informace o hospodaření STH jsou k dispozici ve stručné rekapitulaci
u Ing. I. Portešové.

 

2)    Pan místopředseda J. Navrátil

-          informoval o změnách v zastupitelstvu města po volbách

-          vyzdvihl význam STH pro kulturní a společenský život ve Chřibské

-          informoval o významném výročí, které připadá na rok 2011 – 250 let od narození T. Haenkeho (5. prosince 1761)

-          pan Navrátil zůstává v zastupitelstvu města jako předseda kulturní komise a bude i nadále podporovat úzkou spolupráci města Chřibská a STH

-          informoval o změnách v autobusové a vlakové dopravě v Chřibské

 

3)    Mgr. Jana Krausová oznámila své rozhodnutí skončit ve funkci předsedkyně sdružení a dále MUDr. Michálková ukončí činnost ve funkci místopředsedkyně.

 

4)    Valná hromada schválila Mgr. Věru Kohoutkovou ve funkci Kontrolora.

 

5)    Valná hromada schválila návrh na změnu stanov – ke schválení projednávaných návrhů stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

6)    Pan místopředseda Navrátil přednesl návrhy na nové volby:

-          předsedkyně – Helena Krausová, M.B.A.

-          místopředsedkyně – Mgr. Jana Krausová

 

Přítomní všemi hlasy kandidátky zvolili.

 

7)    Za člena STH byla přijata paní Jana Hrušková.

 

8)    Nová předsedkyně poděkovala za důvěru a ukončila jednání předáním květiny a poděkováním paní Mgr. Janě Krausové.

 

                                                                                             

Zapsala: Mgr. Věra Kohoutková